Radni sastanak SZO

03. oktobar 2019. godine, Hotel Crystal, Beograd

Radni sastanak  SZO

Tema sastanka:

Radni sastanak  SZO za finalizaciju Nacionalnog multisektorskog plana komunikacije javnozdravstvenih rizika u vanrednim situacijama

Klijent:

SZO (Svetska zdravstvena organizacija u Srbiji)

Usluga:

Konsekutivno prevođenje i asistencija u organizaciji sastanka